Tiny

är testad och fri från PRA-PRCD, PRA RCD4, VWDI, NE och DM.