Thor

Dandy-Lion’s Thunder

Thor är pojken som ”kom på retur”. Han har bott i en familj som älskat honom under två år, men pga olika omständigheter så fick Thor flytta hem till flocken igen.

Föräldrar till Thor är Colette och Tolija, han är alltså helsyskon med Tiny.

Thor är utställd med Excellent och CK, har AA höfter och OO Armbågar. Thor bär enbart på svarta och bruna anlag och är genom sina föräldrar fri från PRA-PRCD, PRA RCD4,VWDI, NE och DM. Ögonlyst UA och har ett riktigt fint BPH.